Tuishulp
Leerhulp in jou taal!
Graad 8


Produkte > Soek per graad RSS
AR001 Artikel Idees vir Entrepeneursdag
Meer as 10 wen-idees om te implementeer vir jou kind se entrepreneursdag.  Al die idees is deur ouers ingestuur wat dit al beproef het.
Price  R 0.00
AR005 Artikel Rate vir Kopluise
Soveel mense, soveel rate!  Hier mag dalk iets wees wat jy kan gebruik!
Price  R 0.00
CD011 Hulpmiddels CD Graad 8 Vakke

Verskeie hulpmiddels op die CD, o.a:
Siyavula Werkboeke vir elke vak
DoE werkboeke vir Wisk, Afr en Eng
Vraestelle, hoofsaaklik vir Wisk, Afr en Eng
Kurrikulum dokumente wat spesifiseer wat kinders wanneer moet leer

Price  R 200.00
FK044 Flitskaart Moeilike woorde
32 woorde wat gereeld verkeerd gespel word.  Flits dit vir jou kind om te lees en laat hy dit dan skryf.  Plak dit op teen kaste en deure sodat die regte spelling vasgelê kan word.  Geskik vanaf Graad 4.  Daar is selfs volwassenes wat hierby sal baat!
Price  R 5.00
FK064 Flitskaarte Prepositions
Dit is veral vir Engels Tweede Taal sprekers moeilik om die regte voorsetsel te gebruik.  Hierdie visuele voorstelling is ideaal om te wys wanneer om "in", "into" of "inside" te gebruik.  Daar is 30 kaartjies met verskillende voorsetsels.  Hierdie is 'n Engelse produk.
Price  R 20.00
FK073 Flitskaarte Oppervlakte
7 Flitskaarte wat die berekening van oppervlakte van die volgende verduidelik:
 • Oppervlakte van 'n reghoek
 • Oppervlakte van 'n vierkant
 • Oppervlakte van 'n driehoek
 • Oppervlakte van 'n sirkel
 • Oppervlakte van 'n trapesium
 • Oppervlakte van 'n parallelogram
 • Oppervlakte van 'n vlieëer
Kinders begin hierdie formules reeds in Graad 7 leer.  Teen Graad 9 moet hulle dit ken en kan toepas.  Hierdie formules word ook gebruik in Graad 10 - 12.  Plak dit op 'n plek op waar jou kind dit gereeld kan sien.
Price  R 18.00
FK072 Flitskaarte Omtrek Formules
Hierdie formules moet deur alle hoërskoolkinders geken word!  Bereken die omtrek van die volgende:
 • Gelyksydige driehoek
 • Vierkant
 • Ruit
 • Reghoek
 • Vlieër
 • Parallelogram
 • Reëlmatige vierhoek
 • Sirkel
Kinders begin reeds in Graad 7 van hierdie formules leer.  Teen Graad 9 behoort hulle dit almal te ken.  In Graad 10 - 12 kan dit ook in Wiskundige Geletterdheid opduik.  Sit die flitskaarte op waar jou kind dit gereeld kan sien.
Price  R 20.00
FK081 Flitskaarte Dagbeplanning 5 dae
Laat jou kind dagbeplanning doen met hierdie rooster.  Maandag - Vrydag.  Geskik vir alle grade.
Price  R 0.00
WB047 Werksblaai Hoofreken Sigblad
Onbeperkte oefeninge. Spesifiseer binne watter getallereeks die vrae moet wees. Daar is 'n 4 bladsye: Plus, minus, maal en deel. Geskik vir Gr.4 - Gr.9
Price  R 10.00
WB048 Werksblaai Gevorderde Hoofreken Sigblad
Onbeperkte oefeninge. Druk elke keer 'n knoppie om nog somme te gee. Vier verskillende toetse. Sluit vrae in oor: desimale berekeninge, breuke, oppervlaktes, afronding, persentasies en volume. Antwoorde kan ook vertoon word. Geskik vir Gr.4 - Gr.9
Price  R 15.00
WB078 Werksblaaie Oplos van Vergelykings
'n Kort opsomming hoe om vergelykings op te los.
Price  R 0.00
WB101 Blokkiesraaisel Gr8 EBW
'n Blokkiesraaisel met terme wat uit die Graad 8 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Kurrikulum kom.  Ideaal vir hersiening of verryking.
Price  R 5.00
WB163 Werksblaaie Eksponente
140 Eksponent-vrae.  Antwoorde ingesluit.  Geskik vir Graad 7 en 8.
Price  R 10.00
WB186 Werksblaaie Hoeke
8 Stelle oefeninge met antwoorde.  Sluit in:
 • Meet die hoeke
 • Bereken hoeke tussen ewewydige lyne
 • Bereken komplimenêre hoeke
Geskik vir Graad 8 en 9.
Price  R 5.00
WB208 Werksblaaie Teenoorgesteldes
10 Blokkiesraaisels wat die teenoorgesteldes (bv. warm - koud) toets. Geskik vir vaslegging en hersiening. Die blokkiesraaisels is in verskillende moeilikheidsgrade en geskik vir Graad 4 - 9. Oplossings is ingesluit.
Price  R 20.00
WB207 Werksblaaie Dieregeluide
5 Blokkiesraaisels wat dieregeluide (bv. 'n Olifant trompetter) toets. Geskik vir vaslegging en hersiening. Geskik vir Graad 7 - 9. Oplossings is ingesluit.
Price  R 5.00
WB205 Werksblaaie Intensiewe Vorme
10 Blokkiesraaisels wat die intensiewe vorme (bv. warm - vuurwarm) toets. Geskik vir vaslegging en hersiening. Die blokkiesraaisels is in verskillende moeilikheidsgrade en geskik vir Graad 4 - 9. Oplossings is ingesluit.
Price  R 20.00
WB244 Werksblaaie Boekverslag Outobiografie
As jou kind 'n boekverslag oor 'n outobiografie moet skryf, sal hierdie raamwerk goed te hulp wees. Geskik vir hoërskoolleerders.
Price  R 2.00
WB245 Werksblaai Boekverslag Fiksie
As jou kind 'n boekverslag moet skryf oor 'n fiksie-boek, sal hierdie raamwerk goed te pas kom.  Geskik vir hoërskoolleerders.
Price  R 2.00
WB247 Werksvelle Diagramme
5 Diagramme wat jou kind kan gebruik vir opsommings of tydens studies.  Geskik vir Graad 7 - 12.
Price  R 2.00
WB248 Werksblaaie Doelwitte
Hierdie raamwerk sal jou kind help om doelwitte te stel en dit te evalueer na die tyd.  Geskik vir alle ouderdomme.
Price  R 0.00
WE009 Elektroniese Blokkiesraaisel Gr 8 EBW
Voltooi hierdie blokkiesraaisel op die rekenaar in die Internetblaaier.  Woorde kom uit die Graad 8 Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Kurrikulum.
Price  R 5.00
WR007 Blokkiesraaisels Graad 8
'n Stel blokkiesraaisels met terminologie uit die kurrikulum.  Ideaal vir hersiening of verryking.  Sluit elektroniese weergawe (doen op die rekenaar in die Internetblaaier) en uitdrukkopie in.  'n Blokkiesraaisel vir elkeen van die volgende leerareas/vakke is ingesluit:  Lewensoriëntering, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Natuurwetenskappe, Sosiale Studies, Tegnologie en Kuns & Kultuur.  (Indien al die blokkiesraaisels nog nie klaar is nie, sal Tuishulp dit aanstuur soos wat dit voltooi word.)
Price  R 30.00
CD055 Prosper Studiesisteem
Verbeter jou studie-ervaring.
Die Prosper Studiesisteem is nie 'n kursus nie. Deur bloot na die cd's te luister terwyl jy studeer help jy jou brein om sy potensiaal meer effektief aan te wend.
Die musiek op die cd's is so saamgestel dat dit die patrone van die elektriese golwe in jou linker- en regterbrein sinchroniseer - wat dan noodwendig aanleiding gee tot 'n verbeterde en meer suksesvolle studie-ervaring. Die kombinasie van klankpatrone op die cd bring jou brein in 'n meer gefokusde, heel-brein staat wat jou studieproses vergemaklik en meer effektief maak. Dit help jou dus om:
 • stres te verminder
 • beter te konsentreer
 • beter te memoriseer
 • makliker inligting te herroep
 • jou brein te 'herlaai' en
 • om rustig te slaap.
Die Prosper Studiesisteem bevat die volgende oudio-programme:
Beta-Fokus: Luister hierna wanneer jy begin en terwyl jy studeer. Dit vergemaklik bevorder maksimum konsentrasie.
Alpha-Geheue: Hierdie gedeelte van die program help jou om inligting makliker te memoriseer en te herroep. Dit bevorder ook kreatiwiteit. Luister hierna wanneer jy jou werk klaar deurgegaan het - met ander woorde nadat jy na die Beta-fokus gedeelte van die program geluister het. Ideaal om inligting in jou geheue vas te lê.
Recharge: Jou brein benodig 'n ruskansie gedurende tye van intense konsentrasie. Hierdie gedeelte van die cd verleen 30 minute van intense ontspanning. Dit verminder ook stres en laat jou vervris en energiek voel.
Sleepstart: Wanneer jy nodig het om te slaap maar wakker lê weens kommer of opwinding, sal hierdie program jou help om rustig aan die slaap te raak.
Brainstorm: Moet jy nuwe idees of oplossings vind vir probleme? Die Brainstorm program help hiermee.
Taal: Tweetalig (Engels en Afrikaans)
Ouderdom: Leerders van alle ouderdomme
Price  R 520.00
JV002 Academix Lees Laer- en Hoërskool
As spelling en lees ‘n probleem is, is Academix die program wat sal kan help. Dit is 'n uitstekende hulpmiddel om jou kind se leesvaardighede soos spelling, leesspoed, konsentrasie, begrip en geheue te bevorder. Dis ‘n omvattende program wat dieselfde beginsels volg as wat in remediёrende en leesklinieke landswyd aangewend word.
 
Jy ontvang egter ‘n addisionele bonus, aangesien Academix ook die volgende aspekte aanspreek:
·         Meervoude
·         Verkleinwoorde
·         Sinonieme
·         Antonieme
·         Woordbou
·         Sinsbou
·         Woordsomme (Ja! Kinders sukkel dikwels met woordsomme omrede hulle nie die vrae korrek lees en interpreteer nie.)
 
Academix is nie bedoel om n kind te LEER LEES nie, m.a.w die basiese leesvaardighede – kennis van alfabet ens.) moet reeds bemeester wees. Academix stel leerders in staat om beter in al hulle vakke te vaar, aangesien lees so ‘n basiese komponent van akademiese prestasie vorm.
Die volgende leestegnieke is ingesluit:
 • Bepaal leesspoed
 • Vensterlees
 • Lyn-vir-lynlees
 • Volbladlees
 • Spel-en woordbou oefeninge
 • Konsentrasie-en geheue oefeninge
 • Fasiliteit om lesse self te wysig of om eie nuwe lesse self by te voeg.
 • Agt verskillende leestegnieke
 • Oogspanwydte- en Oogbewegingsoefeninge
 
Na elke leessessie volg daar ‘n begripstoets. Die program stoor outomaties die leser se leesspoed en begripstoetsresultate.
Die moeilikheidsvlakke en inhoud van die lesse wissel na gelang van die graad wat gekies word. Speletjies sluit o.a. ou bekendes soos Hangman in beide Afrikaans en Engels in.
Taal: Tweetalig (Afrikaans en Engels)
 
Weergawes beskikbaar:
 • Laerskool
 • Hoërskool
 • Laerskool EN Hoërskool
 • Professionele Weergawe (vir gebruik deur skole, remediërende instellings ens.
Stelselvereistes:
Windows 98/2000/XP Pentium III, 128mB RAM, CD Aandrywer, Windowsaanpasbare muis- en klankkaart, 800x600 skermresolusie, 200mB hardeskyfspasie.
Ontsluiting van die program:
Ontsluiting van program geskied telefonies gedurende kantoorure (9h00 - 13h00).
 
Price  R 2320.00
FW012 Flitswoorde Woordelyste vir Spelling
Lyk jou kind se spelling so verkeerd dat dit onmoontlik is om te lees wat hy skryf?  Hierdie 50 woordelyste is opgestel uit die 8000 mees gebruikte woorde in Afrikaans.  Elke lys het 20 spelwoorde.  Instruksies oor hoe om die woorde se spelling aan te leer, is ingesluit.  Geskik vir Graad 4 - 9.
Price  R 15.00
P083 Plakkaat Tipes Beweging
Hierdie plakkaat wys die 4 tipes beweging wat in Graad 8 Tegnologie aangeleer word.
Price  R 2.00
WB262 Werksblaaie Toetse en Eksamens
Daar is 'n hele lysie van terme wat altyd in toetse en eksamens voor kom.  Hierdie terme dui vir jou aan wat die onderwyser verwag van jou antwoord.  Op hierdie 2 bladsye sal jy al die terme en 'n verduideliking kry van wat jy moet doen. Wat moet jy skryf as die vraag begin met "klassifiseer..." en hoe verskil dit van "rangskik...".  Wat is die verskil tussen "beskryf..." en "benoem..."?  Geskik vir almal wat toetse en eksamens skryf!
Price  R 1.00
WB267 Werksblaaie Die Padda Blokkiesraaisel
'n Blokkiesraaisel wat kennis oor die padda toets.  Geskik vir Graad 7 en 8.  Antwoorde ingesluit.
Price  R 5.00
WB269 Werksblaaie Die Ruimte Blokkiesraaisel

Hierdie blokkiesraaisel vra vrae oor ruimteliggame, planete en die mens se belangstelling in die buitenste ruim.  Geskik vir Graad 7 - 9.  Antwoorde is ingesluit.

Price  R 8.00
WB269 Werksblaaie Ruimteliggame Blokkiesraaisel
Hierdie blokkiesraaisel toets kennis oor komete, meteoriete en asteroïde.  Geskik vir Graad 7 - 8.  Antwoorde ingesluit.
Price  R 5.00
WB272 Werksblaaie Reptiele Blokkiesraaisel
Hierdie blokkiesraaisel toets kennis oor reptiele, insluitende akkedisse en slange.  Antwoorde ingesluit.
Price  R 5.00
WB275 Werksblaai Die Padda Lewensiklus
Hierdie werksvel beskryf die lewensiklus van die padda.  'n Volledige antwoord vir elke lewenstadium is ingesluit.  Geskik vir laerskool.
Price  R 5.00
WB282 Aktiwiteit Ek is oraait
'n Prettige aktiwiteit wat bietjie introspeksie doen.  Help bou jou kind se selfbeeld met die maak van hierdie bewertjie (mobile).
Price  R 0.00
WB283 Werksvel Eksamenvoorbereiding
Stuur jou kind skooltoe met hierdie werksvel voor elke eksamen.  Laat sy by elke onderwyser presies uitvind wat geleer moet word. 
Price  R 0.00
P088 Almanak 2012

Gebruik hierdie lieflike Tuishulp-almanak vir 2012 om rekord te hou van alles wat in die huishouding gebeur.

Price  R 0.00
WB293 Werksblaaie Voorblaaie
20 Voorblaaie vir verskillende vakke.  Ideaal vir werksboeke en portefeuljes.  Sluit in: Wiskunde, Natuurwetenskappe, Lewensvaardighede, Sosiale Studies, Afrikaans, English, Geletterdheid, Gesyferdheid, Projekte, Tegnologie, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Assessering, Musiek, Bybelonderrig, Kuns, Skrif, Omgewingsleer, Lees en 'n paar skones waar jy jou eie titel kan invul.
Price  R 2.00
SW044 Open Education Disc
'n CD vol sagteware geskik vir skoolgaande kinders.  Sluit 'n wye verskeidenheid programme, soos woordverwerking, sigblaaie en ander "Office"-programme in.  Op die CD is ook: Dia vir die maak van diagramme en vloeidiagramme, Freemind vir breinkaarte (mind maps), Inkscape om mee te teken, Tuxpaint vir teken vir die kleintjies, Pianobooster om te leer klavierspeel, 'n verskeidenheid programme om Wiskunde en Wetenskap aan te leer asook 'n paar opvoedkundige speletjies.

Volledige inligting hier.
Price  R 90.00
FW019 Flitskaarte Difficult English Words
200 Engelse woorde wat dikwels verkeerd gespel word. 
Price  R 2.00
P092 Plakkate Woordeboeke
Hierdie twee plakkate bespreek die funksie van woordeboeke en lys die kenmerke van 2 soorte woordeboeke.  Geskik vir Graad 7 - 9.
Price  R 3.00
PR011 Plakkate Sillabes en Lettergrepe
Hierdie reeks van 4 plakkate verduidelik die verskil tussen sillabes en lettergrepe.  Dit verduidelik ook spelreëls by oop en geslote lettergrepe.
Price  R 8.00
P093 Plakkaat Los of Vas
Hierdie plakkaat wys stapsgewys hoe om te bepaal of 'n woord los of vas geskryf moet word.  Bv:  Skryf mens huis toe of huistoe?  Geskik vir hoërskoolleerders.
Price  R 8.00
FK130 Flitskaarte Verhouding en Koers
Hierdie 9 flitskaarte is ideaal om teen jou kind se studiemuur op te sit.  Dit verduidelik hoe om verhoudingsomme te doen.  Sluit in verhoudings en breuke, vereenvoudiging, koers en woordsomme.  Geskik vir Graad 7 - 8.
Price  R 12.00
PK003 Spelling: My kind kan nie spel nie!
Hierdie boekie bevat inligting en wenke om jou kind te help met spelling.  Daar is inligting oor algemene spelfoute, watter vaardighede nodig is om te spel (en hoe jy dit by jou kind kan ontwikkel) asook talle wenke en idees om spelling makliker te maak.
Inhoudsopgawe:
Hoekom is dit belangrik om reg te spel?
Kenmerke van 'n kind wat goed kan spel
Hoekom sukkel 'n kind om te spel?
Algemene spelfoute
Vaardighede nodig om te spel
Wat kan 'n ouer doen om 'n kind te help?
Maak gereed om spelwoorde te leer
Multi-sensoriese benadering
Hoe om spelwoorde te leer
Hulp met spelling
Aktiwiteite met die hele spellys
Woordspeletjies
Hoe kry ek my kind aan die lees?
Wat daarvan as die ouers nie kan spel nie? 
Price  R 110.00
WB360 Werksvelle Gr 8 Algebra
Vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings.  Antwoorde is ingesluit.
Price  R 1.00
WB361 Werksvelle Los die onbekende op
Meer as 600 onbekendes in eenvoudige algebraïese vergelykings om op te los.  Sluit desimale antwoorde in.
Price  R 10.00
WB373 Werksblaaie Gr 8 Heelgetalle
Graad 8 Wiskunde Heelgetalle. Antwoorde nie beskikbaar nie.
Price  R 1.00
PK005 Leer en Studie kursus (DVD-stel)
Die kursusmateriaal bestaan uit ‘n DVD-stel en ‘n werkboek. Dis nie ‘n “live” opname nie, maar ‘n gerigte kursus spesifiek vir tuisgebruik. (Gewone prys: R620)

Die volgende word bespreek:
 • Wat leerstyle is en hoe dit leer beïnvloed
 • Identifiseer jou kind se leerstyl
 • Perseptuele oriëntering en leervoorkeure met spesifieke riglyne oor hoe om studie aan te pas
 • Leertegnieke vir elkeen van die leerstyle
 • Geheuetegnieke
 • Studiemetodes
 • Spesifieke tegnieke vir leer en studie
 • Hoe om effektief op te som dmv ‘n breinkaart
 • Konsentrasie en hoe om jou kind te laat konsentreer
 • Kenmerke van ‘n gemotiveerde kind
 • Hoe om jou kind te motiveer
 • Hoe om jou kind te help voorberei vir eksamens en toetse
 • Die rol van ouers tydens die eksamen
Die kursus is primêr op ouers gerig, maar daar is gedeeltes wat jy graag saam met jou kind sal wil kyk. As jy ‘n hoërskoolkind het, is ek amper seker jy sal bykans die hele DVD saam met jou kind kan kyk.
 
Price  R 475.00
EG005 Boekie Emosionele Gesinsreëls

Emosionele Gesinsreëls

 

'n Boek in A5 vorm met 45 emosioneel reels vir die gesin. Een reël geld vir ‘n week. Die reëls word dus oor 'n tydperk van 45 weke in die gesin geïmplementeer.

Gedurende elke week moet die betrokke week se reël so opsigtelik as moontlik iewers in die huis opgeplak word. Gesinslede is dan daarop ingestel om die hele week die reël toe te pas. Na ‘n week word die reël met die volgende een vervang.

‘n Voorbeeld van so ‘n reël is:

“In ons huis mag ons gevoelens ervaar. Ons mag kwaad, bang, hartseer en bly voel."

 

Die voordele van hierdie emosionele reëls is:

 • Gesinslede begin bewus word van hul eie en mekaar se emosies.
 • Emosies begin bewustelik ervaar word.
 • Kommunikasie tussen die gesinslede oor emosionele onderwerpe word aangemoedig, asook kommunikasie in die algemeen.
 • Gesinslede begin mekaar vertrou en ‘n hegte gesinsband word gevestig.
 • ‘n Rustige emosionele klimaat ontwikkel in die gesin.
 • Die gesin begin gemaklik raak met emosies en gee vir mekaar toestemming om te mag voel.
 • Die kinders begin meer gehoorsaam raak omdat hulle emosionele versorging ervaar.
Price  R 135.00
EG009 Boekie Ouerskap Profiele

Doen die volgende toets om te bepaal of jy disfunksionele patrone in jou ouerskapstyl het

Hoe hoër jou telling (sou daar meer as 5 "Ja" antwoorde wees), hoe groter die kans dat jy disfunksionele patrone in jou ouerskapstyl kan hê.

Die boekie " Disfunksionele Ouerskapstyle " deur Elize Groenewald beskryf die verskillende disfunksionele ouerskapstyle wat algemeen voorkom. Ouers kan vasstel watter van hierdie patrone onbewustelik deur hulle toegepas word.

In die meeste van die gevalle praktiseer ouers 'n ouerskapstyl wat volgens hulle tot voordeel van die kind se emosionele ontwikkeling sal wees. Dit word egter nie altyd in die kind se leefwêreld as positief en opbouend ervaar nie. Hierdie boekie help ouers om insig te kry in hul ouerskapstyl, sodat hulle 'n meer gesonde styl van ouerskap kan aanleer en toepas waar nodig.

'n Praktiese voorbeeld:

Baie keer wil ouers hul kinders motiveer, maar die kind ervaar dat die ouer nie in hom glo nie. Die kind verloor moed en gee alle verantwoordelikheid oor aan die ouer. Die ouer wil graag die kind help en speel dus sodoende 'n reddende rol in die kind se lewe en gevolglik neem die kind die rol van 'n slagoffer aan.

Hierdie boekie gee 'n uitgebreide uiteensetting van ourskapstyle sowel as praktiese voorbeelde om ouers te lei om hul kinders so ver as moontlik 'n verantwoordelike volwassene te laat ontwikkel.

Pakket: Boekie, 3 X A5 posters en toets

Price  R 130.00
70 items total 1  2 

<< Back to catalog