Tuishulp
Leerhulp in jou taal!
Wiskunde


Produkte > Soek per vak RSS
WB140 Werksblaai Digitale Tyd
Lees die tyd van hierdie 45 horlosies af en skryf dit in digitale formaat neer.  Ure en halfure - geskik vir Graad 1 en 2.
Price  R 2.00
WB141 Werksblaai Analoogtyd
Teken die hande van hierdie 45 horlosies in.  Halfure en ure.  Geskik vir Graad 1 en 2.
Price  R 2.00
WB143 Werksblaaie Gr R Wiskundige Geletterdheid
10 Werksvelle vir die Graad R-kind wat eintlik al klaar al die vereistes onder die knie het.  Hier is so ietsie ekstra om hom/haar te stimuleer en bietjie dieper te laat dink!
Price  R 10.00
WB145 Werksblaaie Skryf Getalle in Graad R
Aan die einde van Graad R hoef leerders nog nie die getalle 1 - 10 te kan neerskryf nie.  Hierdie 10 werksvelle wys die kind presies hoe om elke getalletjie te vorm (met pyltjies vir aanwysings).  Geskik vir oefening vir alle Graad R-leerders en veral vir dié wat reeds die vaardighede van Graad R onder die knie het.
Price  R 1.00
WB148 Werksblaai Hoofreken
10 Bladsye met hoofrekensomme (meer as 300 in totaal).  Sluit plus, minus, maal en deel in.  Geskik vir enige laerskoolkind.
Price  R 10.00
WB149 Werksblaaie Werk met Geld 1
5 Verskillende aktiwiteite om te leer om met geld te werk.  Geskik vir Gr 2 en 3.
Price  R 5.00
WB150 Werksblaaie Werk met Geld 2
5 Werksvelle met aktiwiteite om te leer om met geld te werk.  Geskik vir Gr 2 - 4.
Price  R 8.00
WB151 Werksblaaie Werk met Geld 3
5 Werksvelle met aktiwiteite om te leer om met geld te werk.  Geskik vir Gr 3 - 4.
Price  R 5.00
WB152 Werksblaai Optelling Gr4
100 Optelsomme vir Graad 4.  Viersyfergetalle plus viersyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB153 Werksblaai Optelling Gr4
100 Optelsomme vir Graad 4.  Viersyfergetalle plus viersyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB156 Werksblaai Optelling Gr5
100 Optelsomme vir Graad 5.  Vyfsyfergetalle plus vyfsyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB155 Werksblaai Aftrekking Gr4
100 Aftreksomme vir Graad 4.  Viersyfergetalle minus viersyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB158 Werksblaai Vermenigvuldig Gr4
100 Maalsomme vir Graad 4.  Tweesyfergetalle maal tweesyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB154 Werksblaai Aftrekking Gr4
100 Aftreksomme vir Graad 4.  Viersyfergetalle minus viersyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB159 Werksblaai Vereenvoudig Breuke Gr5
35 Breuke wat vereenvoudig kan word.
Price  R 1.00
WB160 Werksblaaie Meting Gr 4 - 6
400 Omskakelings in verskillende meeteenhede.  Sluit in: m, km, l, ml, cm, mm, g, kg.  Somme word geleidelik moeiliker.  Geskik vir Graad 4 - 6.
Price  R 10.00
WB161 Werksblaaie Volgorde v Bewerkings
30 Somme om volgorde van bewerkings te leer.  Sluit in: optelling, aftrekking, maal, deel en hakies.  Geskik vir Graad 6 en veral Graad 7.
Price  R 5.00
WB162 Werksblaaie Faktorisering
Meer as 120 faktoriseringsomme.  Geskik vir Graad 9 en 10.
Price  R 5.00
WB163 Werksblaaie Eksponente
140 Eksponent-vrae.  Antwoorde ingesluit.  Geskik vir Graad 7 en 8.
Price  R 10.00
WB164 Werksblaaie Gr 4 Langdeling
18 Langdelingsomme vir Graad 4.  Volledig uitgewerkte antwoorde ingesluit.
Price  R 2.00
WB157 Werksblaai Aftrekking Gr5
100 Aftreksomme vir Graad 5.  Vyfsyfergetalle minus vyfsyfergetalle.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB165 Werksblaaie Gr 5 Langdeling
18 Langdelingsomme geskik vir Graad 5.  Sluit volledig uitgewerkte antwoorde in.
Price  R 2.00
WB167 Werksblaaie Gr 6 Langdeling
18 Langdelingsomme geskik vir Graad 6.  Volledig uitgewerkte antwoorde word verskaf.
Price  R 2.00
WB170 Werksblaaie Lees Analoogtyd Gr 3
90 Horlosie-gesiggies met tyd om te lees.  Antwoorde word verskaf.  Tyd word tot op die minuut gevra.  Geskik vir Graad 2 - 3.
Price  R 5.00
WB171 Werksblaaie Vul analoogtyd in Gr 3
90 Horlosie-gesiggies sonder wysers.  Die tyd word gegee en die kind moet die wysers inteken.  Tyd word tot op die minuut gevra.  Geskik vir Graad 3. Antwoorde word verskaf.
Price  R 5.00
WB172 Werksblaaie Tydsverloop Gr 2
15 Tydsomme.  Vir elke som word 2 horlosies gewys en die kind moet bereken wat die tydsverloop is.  Geskik vir Graad 2 - 3.
Price  R 5.00
WB173 Werksblaaie Tydsverloop Gr 3
150 Somme.  Tyd word digitaal gegee en die kind moet die tydsverloop uitwerk.  Antwoorde word verskaf.  Geskik vir Graad 3 en 4.
Price  R 5.00
WB174 Werksblaaie Tydsomskakeling Gr 3
100 Tydomskakelingsomme.  Geskik vir Gr 3 en 4.  Antwoorde word verskaf.
Price  R 5.00
WB177 Werksblaaie Meting met liniaal
Meting met ‘n liniaal.  Leer jou kind om met ‘n liniaal te meet.  40 probleme in totaal.
Price  R 5.00
WB180 Werksblaaie Meting met liniaal
Meting met ‘n liniaal.  80 lengtes om met ‘n liniaal te meet.
Price  R 10.00
WB179 Werksblaaie Uitgebreide notasie
Uitgebreide notasie.  15 probleme (duisende) om in uitgebreide notasie te skryf.
Price  R 0.00
WB178 Werksblaai Volgorde van Bewerkings
Volgorde van bewerkings.  Wat kom eerste: maal of optel, hakies of eksponente?  100 probleme in totaal met antwoorde.
Price  R 10.00
WB182 Werksblaaie Meet met 'n gradeboog
Meet met die gradeboog.  120 hoeke wat jou kind kan meet.
Price  R 10.00
WB181 Werksblaaie Gradeboog
Gradeboog.  Druk hierdie gradebook op transparante en jou kind het iets om mee te meet.
Price  R 0.00
WB183 Werksblaaie Termometer
Termometer.  Lees die temperatuur op hierdie 50 termometers.
Price  R 5.00
WB184 Werksblaaie Reënmeterlesings
Reënmeters.  Lees die hoeveelheid neerslag op hierdie 75 reënmeters.  Wees versigtig – neem die miniskus in ag!
Price  R 5.00
WB186 Werksblaaie Hoeke
8 Stelle oefeninge met antwoorde.  Sluit in:
  • Meet die hoeke
  • Bereken hoeke tussen ewewydige lyne
  • Bereken komplimenêre hoeke
Geskik vir Graad 8 en 9.
Price  R 5.00
WB169 Werksblaaie Lees Analoogtyd Gr2
180 Horlosie-gesiggies met tyd om te lees.  Begin maklik en raak moeiliker.  Sluit in ure, halfure, kwartiere en vyf minute.  Geskik vir Graad 1 - 3.  Antwoorde is ook ingesluit.
Price  R 10.00
WB187 Werksblaaie Omtrek en Oppervlakte
Bereken die omtrek en oppervlakte van hierdie 4 reghoeke.  Geskik vir Graad 6 en 7.
Price  R 0.00
WB188 Werksblaaie Faktorisering
Faktoriseer hierdie 10 probleme.  Antwoorde word verskaf.  Geskik vir Graad 11 - 12.
Price  R 1.00
WB189 Werkblaaie Maak vorms
Druk en knip hierdie twee-dimensionele vorms uit.  Plak en maak drie-dimensionele vorms.  Sluit in: kubus, keël, silinder en piramide.  Geskik vir laerskool.
Price  R 2.00
WB190 Werksblaaie Vergelyk Breuke Gr 7
Kies <, > of = vir elke stelling deur die breuke met mekaar te vergelyk. Meer as 200 vrae met antwoorde. Geskik vir Graad 7.
Price  R 5.00
WB185 Werksblaaie Vloeistoflesing
Vloeistoflesings.  Neem die aflesings op hierdie 120 meters.
Price  R 10.00
WB191 Werksblaaie Vergelyk Breuke (Gratis) Gr 7
Kies <, > of = vir elke stelling deur die breuke met mekaar te vergelyk.
Price  R 0.00
WB195 Werksblaaie Breuke, Desimale en Persentasies
Werksvel Breuke, Desimale en Persentasies. Kan ook gebruik word vir 'n toets. Sluit ook woordsomme in. Volledig uitgewerkte antwoorde ingesluit. Geskik vir Graad 7.
Price  R 5.00
WB197 Werksblaaie 1+ en 1- Gr 1
Werksvel +1 en -1. 'n Werksvel met somme vir Graad 1.
Price  R 1.00
WB198 Werksblaaie Aftrekking Gr 3
Meer as 100 somme vir Graad 3.  Leer om getalle onder mekaar af te trek.  Antwoorde is ingesluit.
Price  R 7.00
WB200 Werksblaaie Optelling Graad 3
Meer as 100 sommer vir Optelling.  Tel twee-syfer getalle op.  Volledige antwoorde ingesluit.  Geskik vir Graad 3.  Kinders wat ekstra stimulering in Graad 2 soek, kan ook hierby baat vind.
Price  R 7.00
WB204 Werksblaaie Getalle 1 - 5 Gr R
Sukkel jou kind om die name van die getalle te onthou? Laat hy hierdie prettige getal-karaktertjies inkleur. Getalle 1 - 5 is ingesluit. Geskik vir Graad R en jonger.
Price  R 0.00
WB203 Werksblaaie Getalle Gr R
Sukkel jou kind om die name van die getalle te onthou? Laat hy hierdie prettige getal-karaktertjies inkleur. Getalle 0 - 9 is ingesluit. Geskik vir Graad R en jonger.
Price  R 2.00
419 items total 1  ...  3  4  5  6  7  ...  9 

<< Back to catalog